the doctors blog

Λαπαροσκοπική Χειρουργική στην Ουρολογία

Λαπαροσκοπικό χειρουργείο ουρολογίας

Τι ονομάζουμε λαπαροσκοπική χειρουργική στην Ουρολογία;


Η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, όπου η επέμβαση δεν γίνεται με  τομή του δέρματος και των υποκείμενων στρωμάτων, αλλά μέσω μικρών οπών, όπου ο λαπαροσκοπικός χειρουργός τοποθετεί και χειρίζεται ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία  ονομάζεται λαπαροσκοπική χειρουργική.


λαπαροσκοπική ουρολογία χειρουργείο

Λαπαροσκοπική Χειρουργική - Σχηματική απεικόνιση

Πως εκτελείται μια λαπαροσκοπική επέμβαση


 • Ξεκινώντας από μια αρχική οπή 1 εκ. χορηγείται αέριο (συνήθως CO2 ) μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, η οποία διογκώνεται επιτρέποντας την επισκόπηση των ενδοκοιλιακών οργάνων.
 • Έπειτα εισάγεται η λαπαροσκοπική κάμερα, με τη βοήθεια της οποίας η εικόνα μεταφέρεται σε μεγέθυνση μέχρι και 15 φορές σε ειδική οθόνη.
 • Αφού τοποθετήσει υπό άμεση όραση και τα υπόλοιπα λαπαροσκοπικά εργαλεία, ο χειρουργός εκτελεί με μεγάλη ακρίβεια, αναίμακτα και με ελάχιστο τραυματισμό των ιστών την απαιτούμενη επέμβαση.
 • Εάν χρειάζεται η αφαίρεση ενδοκοιλιακού ιστού, πραγματοποιείται διαμέσου μικρής τομής λίγων εκατοστών στο δέρμα.

λαπαροσκοπική εικόνα κρυοθεραπείας
 
Λαπαροσκοπική εικόνα Κρυοθεραπείας

Λαπαροσκοπικό Χειρουργείο : Τα πλεονεκτήματα • Η επέμβαση εκτελείται με μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια παρασκευής των ιστών χάρη στη χρήση κάμερας με μεγέθυνση 10-15 φορές
 • Ελαχιστοποιείται ο τραυματισμός των ιστών
 • Μειώνεται το χειρουργικό stress
 • Η απώλεια αίματος και η πιθανότητα μετάγγισης ελαχιστοποιούνται επίσης
 • Μείωση του πόνου μετεγχειρητικά και μειωμένη χορήγηση αναλγητικών
 • Μείωση της διάρκειας νοσηλείας, ο ασθενής επιστρέφει πιο γρήγορα στο σπίτι και τις καθημερινές του δραστηριότητες
 • Μικρότερες ουλές και βελτιωμένο κατά συνέπεια αισθητικό αποτέλεσμα
 • Επιπλοκές λόγω του τραύματος, όπως διαπύηση, διάσπαση, μετεγχειρητική κήλη μειώνονται σημαντικά
 • Μειωμένη η πιθανότητα μετεγχειρητικών αναπνευστικών λοιμώξεων και η επιβάρυνση του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού 


Τα μειονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικήςΟ λαπαροσκοπικός χειρουργός πρέπει να διαθέτει χειρουργική δεξιοτεχνία και κατάλληλη εκπαίδευση. Όταν ο λαπαροσκοπικός χειρουργός είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με τις λιγότερες διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπτώσεις.

Παλαιότερα είχαν μεγαλύτερη διάρκεια αν και με το πέρασμα των χρόνων οι χειρουργικοί χρόνοι είναι ανάλογοι ή και μικρότεροι των ανοικτών επεμβάσεων. Όταν η ασφάλεια του ασθενούς και της επέμβασης το επιβάλουν, μια λαπαροσκοπική επέμβαση υπάρχει πάντα η πιθανότητα  να μετατραπεί σε ανοικτή.

Λαπαροσκοπικές Επεμβάσεις


Επεμβάσεις στα νεφρά:


 • Αφαίρεση συμπτωματικών ή ευμέγεθων κύστεων νεφρού
 • Νεφροπηξία, σε συμπτωματική πτώση νεφρού
 • Βιοψία νεφρού
 • Επεμβάσεις νεφρικής πυέλου και ουρητήρα
 • Σε στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής σε παιδιά και ενήλικες γίνεται Λαπαροσκοπική πυελοπλαστική
 • Σε λιθους οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ενδοσκοπικά γίνεται Λαπαροσκοπική πυελολιθοτομή / ουρητηρολιθοτομή
 • Σε όγκους από μεταβατικό επιθήλιο της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα γίνεται Λαπαροσκοπική νεφροουρητηρεκτομή,
 • Σε κακώσεις ή κακοήθειες του κάτω τριτημορίου του ουρητήρα γίνεται Λαπαροσκοπική ουρητηρεκτομή και επαναμφύτευση ουρητήρα,
 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση στενωμάτων ουρητήρα και τελικοτελική αναστόμωση
 

Επεμβάσεις στα επινεφρίδια:


Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή, σε μάζες των επινεφριδίων

 

Επεμβάσεις στην ουροδόχο κύστη: • Σε διηθητικούς όγκους της κύστεως γίνεται Λαπαροσκοπική κυστεκτομή
 • Σε εκκολπώματα κύστεως γίνεται Λαπαροσκοπική εκκολπωματεκτομή
 • Σε κακοήθης όγκους του ουροποιητικού γίνεται Λαπαροσκοπική λεμφαδενεκτομή


Επεμβάσεις στον προστάτη:


Σε τοπικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη γίνεται Λαπαροσκοπική προστατεκτομή

Επεμβάσεις στους όρχεις • Σε κιρσοκήλη γίνεται Λαπαροσκοπική απολίνωση έσω σπερματικών φλεβών
 • Σε καρκίνο των όρχεων γίνεται οπισθοπεριτοναικός λεμφαδενικός καθαρισμός

  

Πότε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια λαπαροσκοπική επέμβαση;Μια ομάδα ιατρών, στην οποία συμμετέχουν αναισθησιολόγος, καρδιολόγος και πνευμονολόγους εκτιμούν πάντα πριν από μια επέμβαση την κατάσταση του ασθενούς, ούτως ώστε να εκτιμηθεί ο εγχειρητικός κίνδυνος και να προετοιμαστεί κατάλληλα πριν από το χειρουργείο.

Ασθενείς που πιθανόν πάσχουν από σοβαρά καρδιολογικά ή / και πνευμονολογικά προβλήματα ίσως να είναι περισσότερο κατάλληλοι να υποβληθούν σε ανοικτή επέμβαση αν και η τελική απόφαση λαμβάνεται από την προεγχειρητική εκτίμηση. Για παράδειγμα η παχυσαρκία συνιστά σχετική αντένδειξη, ιδιαίτερα σε ασθενείς με Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 35, λόγω του ότι ίσως να απαιτηθούν μεγαλύτερου μεγέθους λαπαροσκοπικά εργαλεία, ενώ και τεχνικά ίσως να παρουσιαστούν δυσκολίες.

Προηγούμενες πολλαπλές επεμβάσεις κοιλίας, μπορεί να περιορίσουν την χρήση της λαπαροσκοπικής μεθόδου, ιδιαίτερα όταν επιλεχθεί η διαπεριτοναική προσπέλαση, εξ αιτίας των πολλαπλών συμφύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές και ανάλογα με την υποκείμενη νόσο προτιμάται η οπισθοπεριτοναική προσπέλαση, όπως στην ριζική προστατεκτομή ή τη ριζική νεφρεκτομή.

Τέλος, ιδιαίτερα μεγάλοι όγκοι ή τοπικά εκτεταμένοι συνηθίζεται να εξαιρούνται με ανοικτή μέθοδο. Παρόλα αυτά καμία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν συνιστά απόλυτη αντένδειξη. Ο κυρίαρχος παράγοντας διενέργειας ή όχι μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης είναι εμπειρία του λαπαροσκοπικού χειρουργού.
×

Ο Εξειδικευμένος σας Ουρολόγος:
Λαπαροσκοπική Χειρουργική στην Ουρολογία
Το Λαπαροσκοπικό Χειρουργείο Ουρολογίας
Περίληψη

Λαπαροσκοπικό Χειρουργείο στα νεφρά, στον προστάτη, στους όρχεις.. Ελάχιστα επεμβατική, ανώδυνη μέθοδος, χωρίς τομές και ουλές, εφαρμόζεται & στην ουρολογία
Ειδικότητα
Ουρολογία
Σύνταξη
Δρ. Μιχαλάκης Αναστάσιος
Τροποποίηση: Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017
Γλώσσα: ελληνικά
Αξιολόγηση
Βαθμός4,5/5 (σε 6 αξιολογήσεις)
Για να αξιολογήσετε επιλέξτε το επιθυμητό αστέρι

Κωδικός επιβεβαίωσης, γράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα

Σχετικά με:
λαπαροσκοπική χειρουργική ουρολογία, λαπαροσκοπική επέμβαση, ουρολογία
Το άρθρο έχει ελεχθεί από:
TheDoctors Medical Organization
Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017
Σκοπός συγγραφής
Ενημέρωση κοινού (δεν αποτελεί πρόταση ή υποκατάσταση ιατρικής θεραπείας)
×
×
e-mail
Όνομα χρήστη
google profile
Όνομα
Επώνυμο
Ψευδώνυμο
Hμερομηνία γεννήσεως
Λίγα λόγια
×
Τρέχον συνθηματικό
Νέο συνθηματικό
Επαλήθευση νέου συνθηματικού
×
e-mail
Όνομα χρήστη
Συνθηματικό
Επαλήθευση συνθηματικού
google profile
Όνομα
Επώνυμο
Ψευδώνυμο
Hμερομηνία γεννήσεως
Λίγα λόγια